DRUGA EDYCJA KURSU NA WYCHOWAWCÓW WYPOCZYNKU W ŻARACH

Zapraszamy na drugą edycję kursu na wychowawców wypoczynku  w Żarach.

Kurs odbędzie się w dniach: 8 – 10. 07. 2016 r.

ADRESACI KURSU:
Osoby pełnoletnie posiadające wykształcenie średnie lub będące w ostatniej klasie szkoły średniej, o dobrym zdrowiu psycho-fizycznym, nie karane

KORZYŚCI Z KURSU:
Kurs wychowawcy wypoczynku daje uprawnienia do pracy w charakterze wychowawcy/opiekuna na koloniach, obozach, zimowiskach i innych formach zorganizowanego wypoczynku dla dzieci i młodzieży szkolnej. Po jego ukończeniu i zaliczeniu egzaminu sprawdzającego zdobytą podczas kursu wiedzę kursant uzyskuje zaświadczenie upoważniające do pracy w trakcie wypoczynków organizowanych dla dzieci i młodzieży.

PROGRAM KURSU:
Organizacja wypoczynku dzieci i młodzieży
Organizacja zajęć w czasie trwania wypoczynku
Planowanie pracy opiekuńczej, wychowawczej i edukacyjnej

Ruch i rekreacja

Turystyka i krajoznawstwo

Zajęcia kulturalno-oświatowe

Zajęcia praktyczno-techniczne

Prace społecznie użyteczne

Bezpieczeństwo życia i zdrowia uczestników wypoczynku

PROMOCJA!
Zapisz się na kurs organizowany przez PPS AWANGARDA w Żarach i uzyskaj 5% rabatu na kolejny kurs.

INFORMACJE ORGANIZACYJNE:
Miejsce: Szkoły Medyczne AWANGARDA w Żarach ul. 1 Maja 1 68-200 Żary
Czas trwania:8 – 10 lipca 2016 r.
Cena: 1 os. 125 zł