Technik analityk

Nauka trwa 2 lata.

Technik analityk to osoba, której podstawowym zadaniem jest pobieranie próbek, przeprowadzanie analiz, a także opracowywanie wyników analiz.

Do zadań technika analityka należą:

  • przygotowywania sprzętu laboratoryjnego i odczynników chemicznych do badań analitycznych;
  • pobierania i przygotowywania próbek do badań analitycznych;
  • wykonywania badań analitycznych surowców, półproduktów, produktów i materiałów pomocniczych;
  • wykonywania badań bioanalitycznych i środowiskowych.

Po ukończeniu tego kierunku możesz podjąć pracę w laboratoriach klinicznych, laboratoriach przemysłowych, laboratoriach środowiskowych i wielu innych.

ZOBACZ TAKŻE: technik farmaceutyczny, technik sterylizacji medycznej, technik dentystyczny