WZOROWY UCZEŃ

AWANGARDA docenia pilnych uczniów! Dlatego, jeżeli przez cały semestr Twoja frekwencja na zajęciach wyniesie 100%, a średnia przynajmniej 4.9, nie zapłacisz za kolejny semestr!
Szczegóły w sekretariatach!