Asystent osoby niepełnosprawnej

Nauka trwa 1 rok.

Rolą asystenta osoby niepełnosprawnej jest towarzyszenie osobie niepełnosprawnej w wykonywaniu codziennych czynności, pomoc w rehabilitacji, a także wspieranie dążenia do samodzielności podopiecznego.

Asystent osoby niepełnosprawnej:

 • realizuje usługi opiekuńcze oraz rehabilitacyjne na rzecz osób niepełnosprawnych
 • zapewnia rehabilitację medyczną, psychologiczną, społeczną, zawodowa oraz środowiskową,
 • wspólnie z osobą niepełnosprawną tworzy program rehabilitacji,
 • wykonuje czynności rehabilitacyjne, w obszarze świadczeń pracy, wypoczynku i życia osobistego osoby  niepełnosprawnej,
 • ma za zadanie podnieść jakość życia osoby niepełnosprawnej,
 • ułatwia osobie niepełnosprawnej wykonywanie czynności dnia codziennego,
 • przyczynia się do kształtowania samodzielności oraz tworzy warunki do samodzielnej rehabilitacji,
 • świadczy usługi opiekuńcze w środowisku domowym osoby niepełnosprawnej,
 • diagnozuje warunki  życia i dąży  do usuwania wszelkiego typu barier,
 • pobudza aktywność osoby niepełnosprawnej oraz jej rodziny w celu zaspokojenia potrzeb biologicznych, psychicznych i społecznych,
 • planuje, kontroluje i ocenia indywidualny program, plan pomocy osobie niepełnosprawnej,
 • współpracuje  z mediami ułatwiając poszukiwanie sponsorów i sojuszników w działaniach na rzecz osób niepełnosprawnych.

Po ukończeniu tego kierunku możesz podjąć pracę w świetlicach terapeutycznych, ośrodkach pomocy społecznej, fundacjach i stowarzyszeniach, ośrodkach wsparcia, spitalach specjalistycznych oraz wielu innych ośrodkach.

ZOBACZ TAKŻE: opiekunka dziecięca, terapeuta zajęciowy