Asystentka stomatologiczna

Nauka trwa 1 rok.

Rolą asystentki stomatologicznej, jest asystowanie lekarzowi w wykonywaniu zabiegów stomatologicznych, przede wszystkim przygotowanie pacjenta do zabiegu i współpracowanie z lekarzem w czasie zabiegu.

Asystentka stomatologiczna powinna posiadać następujące kwalifikacje:

 • korzystać z wiedzy z zakresu pedagogiki i psychologii w komunikowaniu się z pacjentem;
 • przygotowywać gabinet i stanowisko pracy lekarza dentysty;
 • kompletować zestawy podstawowych leków, wyrobów medycznych stosowanych do zabiegów stomatologicznych;
 • przygotowywać pacjentów do zabiegów stomatologicznych;
 • współpracować z lekarzem dentystą w czasie wykonywania zabiegów stomatologicznych;
 • współdziałać z lekarzem dentystą przy udzielaniu pierwszej pomocy;
 • rozróżniać grupy leków stosowanych w leczeniu chorób jamy ustnej;
 • rozróżniać materiały stomatologiczne stosowane w lecznictwie stomatologicznym oraz wyjaśniać sposoby i zasady ich przygotowywania i przechowywania;
 • przygotowywać materiały stomatologiczne do wypełnień i wycisków;
 • użytkować, przechowywać i konserwować urządzenia i aparaty oraz instrumenty stomatologiczne;
 • prowadzić w gabinecie stomatologicznym dokumentację wykonanych zabiegów stomatologicznych oraz rozliczenia zużytych leków i wyrobów medycznych;

Asystentka stomatologiczna znajdzie pracę m.in. w gabinetach stomatologicznych, klinikach stomatologicznych, w szpitalach (oddział chirurgii szczękowej), publicznych zakładach opieki zdrowotnej, gabinetach prywatnych, poradniach dentystycznych

ZOBACZ TAKŻE: higienistka stomatologiczna, technik dentystyczny, ortoptystka