DRUGA EDYCJA KURSU NA WYCHOWAWCÓW WYPOCZYNKU

Adresatami kursu są osoby pełnoletnie posiadające wykształcenie średnie lub będące w ostatniej klasie szkoły średniej, o dobrym zdrowiu psycho-fizycznym, nie karane. Ukończenie kursu niesie za sobą wiele korzyści. Kurs wychowawcy wypoczynku daje uprawnienia do pracy w charakterze wychowawcy/opiekuna na koloniach, obozach, zimowiskach i innych formach zorganizowanego wypoczynku dla dzieci i młodzieży szkolnej. Po jego ukończeniu i zaliczeniu egzaminu sprawdzającego zdobytą podczas kursu wiedzę kursant uzyskuje zaświadczenie upoważniające do pracy w trakcie wypoczynków organizowanych dla dzieci i młodzieży.