EGZAMINY 2017 – Pabianice

Struktura egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie.

Egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie składa się:

-z części pisemnej trwającej 60 minut, przeprowadzanej w formie testu składającego się z 40 zadań zamkniętych zawierających cztery odpowiedzi do wyboru, z których tylko jedna odpowiedź jest prawidłowa,

-z części praktycznej przeprowadzanej w formie testu praktycznego trwającej nie krócej niż 120 minut i nie dłużej niż 240 minut ( TM, AS, OM, TW- 120 minut, HS- 150 minut).

Dodatkowo na zapoznanie się z treścią zadania egzaminacyjnego zawartego w arkuszu ‎egzaminacyjnym ‎oraz z wyposażeniem stanowiska egzaminacyjnego zdający ma 10 minut, ‎których nie wlicza ‎się do czasu trwania części praktycznej egzaminu zawodowego.

Harmonogram egzaminów zawodowych – sesja czerwiec / lipiec 2017

  1. Egzamin pisemny: 20 czerwiec 2017 

Godzina 10:00

Kwalifikacja R.09 – Prowadzenie chowu,hodowli i inseminacji  

Godzina 12:00

Kwalifikacja A.61 – Wykonywanie zabiegów kosmetycznych twarzy

Kwalifikacja Z.14 – Prowadzenie działalności profilaktyczno-leczniczej pod nadzorem i na zlecenie lekarza dentysty oraz utrzymanie gabinetu w gotowości do pracy i prowadzenie promocji zdrowia

Godzina 14:00

Kwalifikacja A.62 – Wykonywanie zabiegów kosmetycznych ciała, dłoni i stóp

Kwalifikacja Z.01 – Świadczenie usług w zakresie masażu

Kwalifikacja Z.15 – Asystowanie lekarzowi dentyście i utrzymanie gabinetu w gotowości do pracy

2.Egzamin praktyczny:

  1. A) Część praktyczna z dokumentacją “D”:

26.06.2017 godzina 9:00 – Kwalifikacja R.09 – Prowadzenie chowu,hodowli i inseminacji 

26.06.2017 godzina 12:00 – Kwalifikacja A.61 – Wykonywanie zabiegów kosmetycznych twarzy

  1. B) Egzamin praktyczny “z wykonaniem” :

27.06.2017 godzina 8:00, 12:00, 16:00 (kolejność alfabetyczna) – Kwalifikacja Z.14 – Prowadzenie działalności profilaktyczno-leczniczej pod nadzorem i na zlecenie lekarza dentysty oraz utrzymanie gabinetu w gotowości do pracy i prowadzenie promocji zdrowia

29.06.2017 godzina 8:00 – Kwalifikacja A.62 -Wykonywanie zabiegów kosmetycznych ciała, dłoni i stóp

29.06.2017 godzina 8:00, 12:00 (kolejność alfabetyczna) – Kwalifikacja Z.15 – Asystowanie lekarzowi dentyście i utrzymanie gabinetu w gotowości do pracy

01.07.2017 godzina 8:00,12:00 (kolejność alfabetyczna) – Kwalifikacja Z.01 – Świadczenie usług w zakresie masażu