KURS MASAŻU SHANTALA W PABIANICACH

Serdecznie zapraszamy na kurs masażu Shantala w Pabianicach!

I moduł szkolenia 9-10.07, II moduł 7.08
Kurs składa się z dwóch modułów, pomiędzy którymi wykonywana jest praca dyplomowa.

Kurs skierowany jest do:
* Przyszłych instruktorów Masażu Shantala, dając im wymagane doświadczenie do nauczania masażu.
* Logopedów, fizykoterapeutów, rehabilitantów i masażystów pragnących rozszerzyć swoje umiejętności i wiedzę.
* Osób zawodowo związanych z opieką nad nowonarodzonym dzieckiem i jego mamą: lekarzy, położnych, douli oraz doradców laktacyjnych.
* Rodziców, chcących w sposób optymalny opiekować się swoimi dziećmi, dać im mocne podstawy w dalszym rozwoju i skorzystać z możliwości przekazywania swojego doświadczenia innym rodzicom.
* Pracowników Ośrodków Wczesnego Wspomagania Rozwoju Dziecka oraz opiekunów dzieci wymagającej większej uwagi, troski – pomagając w rozwoju dziecka; w celu polepszenia relacji między dzieckiem a opiekunem.
* Psychologów, pedagogów zajmujących się pracą z rodzicami małego dziecka oraz dla osób prowadzących szkoły rodzenia.

Metodyka :
1. Wstęp – biomedyczne podstawy rozwoju człowieka.
2. Zasady pielęgnacji niemowlęcia.
3. Język ciała – odczytywanie sygnałów niewerbalnych małego dziecka
4. Przygotowanie pomieszczenia do masażu Shantali
5. Nauka masażu na lalce pokazowej (każdy uczestnik otrzymuje swoją lalkę)
6. Nauka masażu Shantala dla dorosłych.
7. Sposób organizacji zajęć dla rodziców, elementy marketingu.

Uczestnik otrzymuje:
* certyfikat ukończenia kursu
* skrypt szkoleniowy
* lalkę pokazową
* CD z muzyką

Cena kursu 880zł
( płatność: całość przed rozpoczęciem
I modułu w lipcu bądź w 2 ratach 480zł i 400zł przed rozpoczęciem każdego z modułów kursu)

Informacje,zapisy i płatności:
Sekretariat szkoły, 42 616 86 48, pabianice@awangarda.edu.pl