Kurs – Opiekun w żłobku

  1. Kurs: Opiekun w żłobku – Kurs podstawowy

Szkolenie podstawowe obejmuje:

Łączna ilość godzin szkolenia:           280 godzin
W tym liczba praktyk zawodowych:    80 godzin

 

Szkolenie skierowane jest do osób, które muszą uzupełnić swoje kwalifikacje oraz chcą podjąć pracę w żłobku lub klubie dziecięcym.

Wymogi:

– wykształcenie co najmniej średnie.

Koszt:1600 zł.

Miejsce szkolenia: Kalisz ul. Al. Wolności 25

Tel: 627575075; kalisz@awangarda.edu.pl

 

2. Opiekun w żłobku lub klubie dziecięcym – Szkolenie uzupełniające

Łączna ilość godzin szkolenia:           80 godzin

Szkolenie jest skierowane do osób, które chcą rozpocząć pracę w żłobku lub klubie dziecięcym, albo już pracują, ale zgodnie z nową ustawą muszą uzupełnić swoje kwalifikacje w ciągu 6 miesięcy od rozpoczęcia pracy na stanowisku opiekuna.

Wymogi:

– wykształcenie co najmniej średnie,
– co najmniej dwuletnie doświadczenie w pracy z dziećmi do lat 3,
– przerwa w pracy z dziećmi do lat 3 przez okres co najmniej 6 miesięcy bezpośrednio przed podjęciem zatrudnienia jako opiekun.

 

Zakres programowy obejmuje zagadnienia:
– psychopedagogiczne podstawy rozwoju jednostki,
– rozwój dziecka w okresie wczesnego dzieciństwa,

– stymulowanie wszechstronnego rozwoju dziecka,

– kompetencje opiekuna dziecka,

– praktyki zawodowe,

 

Po ukończeniu kursu opiekun w żłobku lub klubie dziecięcym otrzymasz uprawnienia do  pracy z dziećmi do lat 3.

 

Koszt:1000 zł.

Miejsce szkolenia: Kalisz ul. Al. Wolności 25

Tel: 627575075; kalisz@awangarda.edu.pl