KURS NA OPIEKUNA W ŻŁOBKU LUB W KLUBIE DZIECIĘCYM W ŻARACH

Zapraszamy na kurs na opiekuna w żłobku lub w klubie dziecięcym w Żarach!

ADRESACI KURSU: osoby z wykształceniem średnim, osoby nigdy nie pozbawione władzy rodzicielskiej, nie skazane prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo umyślne.

KORZYŚCI Z KURSU: Chcesz pracować w żłobku lub w klubie dziecięcym? Po naszym kursie nabędziesz do tego uprawnienia. Kurs daje pełne kwalifikacje do pracy z dziećmi do lat 3 zgodnie z Ustawą z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 (Dz. U. z 2011 r. Nr 45 poz. 235, z dnia 3 marca 2011 r.), która to określa zmiany w wymogach dotyczących kwalifikacji opiekunów w żłobkach i klubach dziecięcych.

PROWADZĄCY: wysoko wykwalifikowana kadra z dużym doświadczeniem praktycznym- pedagodzy, psycholodzy, oligofrenopedagodzy, socjoterapeuci, prawnicy, ratownicy medyczni, specjaliści z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy, muzykolodzy.

PROGRAM KURSU: 1. Psychopedagogiczne podstawy rozwoju jednostki 2. Rozwój dziecka w okresie wczesnego dzieciństwa 3. Stymulowanie wszechstronnego rozwoju dziecka 4. Kompetencje opiekuna dziecka 5. Praktyka zawodowa

INFORMAJE ORGANIZACYJNE: Miejsce: Prywatna Policealna Szkoła Medyczna AWANGARDA w Żarach ul. 1 Maja 1 68-200 Żary Czas trwania: lipiec-wrzesień 2016 Cena 1 os.: 1400 zł. Ilość godzin – 280 (w tym 80 godz. praktyki zawodowej).

Uwaga! Nasza placówka posiada WPIS DO REJESTRU INSTYTUCJI SZKOLENIOWYCH, co ułatwia osobom bezrobotnym ubieganie się o dofinansowanie z Urzędu Pracy do szkoleń i kursów prowadzonych przez naszą placówkę. Osoby zarejestrowane w urzędzie pracy jako osoby bezrobotne, które w ciągu ostatnich 12 miesięcy nie korzystały ze szkolenia finansowanego z Funduszu Pracy mogą ubiegać się o sfinansowanie szkolenia w tzw. trybie indywidualnym.

PROMOCJA! „Poleć swoich znajomych”- jeżeli polecisz osobę, która także zapisze się na kurs, otrzymasz 10% zniżki. Zniżka w wysokości 5% przysługuje osobom, które uczestniczyły już w kursach organizowanych przez PPS AWANGARDA w Żarach. Uwaga! Promocje nie łączą się.