KURS WYCHOWAWCÓW WYPOCZYNKU – ŻARY 3-5.06

Serdecznie zapraszamy na kurs WYCHOWAWCÓW WYPOCZYNKU w Żarach w dniach 3-5 czerwca!

ADRESACI KURSU:
Osoby pełnoletnie posiadające wykształcenie średnie lub będące w ostatniej klasie szkoły średniej, o dobrym zdrowiu psycho-fizycznym, nie karane
KORZYŚCI Z KURSU:
Kurs wychowawcy wypoczynku daje uprawnienia do pracy w charakterze wychowawcy/opiekuna na koloniach, obozach, zimowiskach i innych formach zorganizowanego wypoczynku dla dzieci i młodzieży szkolnej. Po jego ukończeniu i zaliczeniu egzaminu sprawdzającego zdobytą podczas kursu wiedzę kursant uzyskuje zaświadczenie upoważniające do pracy w trakcie wypoczynków organizowanych dla dzieci i młodzieży.
PROGRAM KURSU:

Organizacja wypoczynku dzieci i młodzieży
Organizacja zajęć w czasie trwania wypoczynku
Planowanie pracy opiekuńczej, wychowawczej i edukacyjnej
Ruch i rekreacja
Turystyka i krajoznawstwo
Zajęcia kulturalno-oświatowe
Zajęcia praktyczno-techniczne
Prace społecznie użyteczne
Bezpieczeństwo życia i zdrowia uczestników wypoczynku

PROMOCJA!
Zapisz się na kurs organizowany przez PPS AWANGARDA w Żarach i uzyskaj 5% rabatu na kolejny kurs.
INFORMACJE ORGANIZACYJNE:
Miejsce: Szkoły Medyczne AWANGARDA w Żarach ul. 1 Maja 1 68-200 Żary
Czas trwania: 3-5 czerwca 2016 r.
Cena: 1 os. 125 zł