Opiekun osoby starszej

Nauka trwa 2 lata.

Opiekun osoby starszej zajmuje się osobami w podeszłym wieku, których stan zdrowia, nie pozwala na pełną sprawność. Opiekun dba o komfort, dobre samopoczucie, a przede wszystkim zdrowie podopiecznego. 

Zadania opiekuna osoby starszej to:

  • planowanie kompleksowej pomocy i opieki, z uwzględnieniem potrzeb osoby starszej, rozwiązań prawnych oraz dostępnych świadczeń i usług;
  • udzielanie pomocy w rozwiązywaniu problemów społecznych i osobistych osoby starszej w celu podniesienia jakości jej życia;
  • udzielanie pomocy w prowadzeniu gospodarstwa domowego i w zarządzaniu materialnymi i niematerialnymi zasobami podopiecznego oraz występowania w roli rzecznika praw i interesów podopiecznego;
  • stosowanie różnych metod pracy podczas sprawowania opieki nad osobą straszą;
  • współdziałanie z rodziną, środowiskiem lokalnym oraz specjalistami uczestniczącymi w procesie opieki nad osobą starszą;
  • wykonywanie podstawowych zabiegów higienicznych oraz czynności opiekuńczych;
  • pobudzanie aktywności oraz sprawności fizycznej i psychicznej osoby starszej;
  • udzielanie pomocy osobie starszej w korzystaniu z usług medycznych i socjalnych;
  • udzielanie pomocy podopiecznemu w nawiązaniu i podtrzymaniu kontaktów społecznych;
  • wspieranie podopiecznego w rozwijaniu jego zdolności twórczych oraz organizowaniu różnych form spędzania czasu wolnego.

Jako opiekun osoby starszej możesz pracować w szpitalach, sanatoriach, przychodniach, domach opieki oraz innych państwowych i prywatnych zakładach opieki zdrowotnej. Zawód ten zyskuje na atrakcyjności ze względu na możliwość podjęcia pracy za granicą np. w Niemczech

ZOBACZ TAKŻE: asystent osoby niepełnosprawnej, opiekun medyczny, terapeuta zajęciowy