Ortoptystka

Ortoptystka to osoba, która wspomaga okulistę w procesach diagnostycznych dotyczących chorób oka i układu wzrokowego. Podstawowymi zadaniami ortoptyski są diagnoza i rehabilitacja zaburzeń widzenia.

Do zadań ortoptystki należą m.in.:

 • charakteryzowanie rozwoju psychomotorycznego dziecka w różnych okresach życia;
 • objaśnianie przyczyn powstawania zeza, rozróżnianie rodzajów zeza i niedowidzenia, omawianie leczenia zachowawczego i operacyjnego zeza;
 • wyjaśnianie przyczyn, przebiegu klinicznego i leczenia chorób narządu wzroku u dzieci;
 • różnicowanie badań okulistycznych i strabologicznych;
 • wyjaśnianie istoty i znaczenia ćwiczeń ortoptycznych w leczeniu niedowidzenia;
 • wykonywanie badań okulistycznych niezbędnych do pracy ortoptysty;
 • współpraca z zespołem terapeutycznym kierowanym przez lekarza okulistę;
 • wykonywanie szczegółowych badań strabologicznych;
 • wykonywanie ćwiczeń mięśni ocznych;
 • obserwowanie reakcji dzieci na stosowane zabiegi;
 • edukowanie dzieci i rodziców w zakresie wykonywania ćwiczeń mięśni ocznych;
 • modyfikowanie ćwiczeń w zależności od stanu dziecka i jego możliwości psychofizycznych;
 • wyjaśnianie istoty i prowadzenie profilaktyki okulistycznej i strabologicznej;
 • stosowanie w praktyce różnych form i metod promocji zdrowia i edukacji prozdrowotnej;
 • wykonywanie pomocy do ćwiczeń pleoptycznych;
 • określanie mocy optycznej okularów;
 • rozpoznawanie poziomu rozwoju dzieci i młodzieży w poszczególnych sferach psychicznych oraz oddziaływanie stymulująco na ich rozwój.

Jako ortoptystka możesz podjąć pracę w gabinetach leczenia zeza, w szpitalach, przychodniach okulistycznych i wielu innych instytucjach opieki zdrowotnej.

ZOBACZ TAKŻE: technik dentystyczny, technik farmaceutyczny, protetyk słuchu