WERKOWANIE I PIELĘGNACJA KOPYT

Szkolenie 3-dniowe.

 

Program szkoleń:

Dzień pierwszy:
Wykład : Przystosowanie koni do życia w ruchu – 1,5 godziny
Mechanizmy amortyzacyjne kopyta – 1,5 godziny

Dzień drugi:
Wykład: Podstawowe zasady werkowania kopyt – 1,5 godziny
Zajęcia praktyczne z werkowania na kopytach martwych 3 x po 2 godziny
Wstęp – używanie sprzętu do werkowania – werkowanie kopyt

Dzień trzeci:
Wykład: oglądanie i ocena kopyt – 1,5 godziny
Zajęcia praktyczne: podstawowe zasady podnoszenia nóg u koni – ocena i oglądanie kopyt – 4,5 godziny
Podstawowe zasady werkowania kopyt – pokaz na koniu żywym

Prowadzącą szkolenie w Zielonej Górze jest Pani Dorota Bogusz – lekarz medycyny weterynaryjnej, która od kilku lat systematycznie poszerza wiedzę na temat funkcjonowania i budowy kopyt. Uczestniczyła w wielu kursach dotyczących budowy, fizjologii i werkowania bosych kopyt.

Koszt szkolenia 650zł
Cena obejmuje:
– certyfikat ukończenia szkolenia,
– tarnik, nóż do kopyt,
– serwis kawowy.