Warunki rekrutacji

 • Naukę w naszych szkołach może rozpocząć każdy kto posiada świadectwo ukończenia szkoły średniej.
 • Aby się u nas uczyć nie musisz zdawać żadnych egzaminów – liczy się kolejność zgłoszeń. Ilość miejsc na każdym kierunku jest jednak ograniczona – im szybciej złożysz do nas komplet dokumentów, tym większą masz pewność, ze rozpoczniesz naukę na wybranym przez siebie kierunku.
 • Sam możesz zdecydować kiedy rozpoczniesz naukę:  od semestru letniego (wrzesień) lub od semestru zimowego ( luty). Nabór prowadzimy przez cały rok!
 • W każdym momencie możesz zapisać się do naszych szkół, również na kolejne semestry, jeśli uczyłeś się wcześniej w szkole, która nie spełniła Twoich oczekiwań. Przy zapisie niezbędny jest indeks z poprzedniej szkoły.
 • Po zakończeniu rekrutacji podpisujesz z nami umowę o przeprowadzenie kształcenia.

Wymagane dokumenty

 • świadectwo ukończenia szkoły średniej w oryginale lub poświadczone notarialnie
 • zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do nauki
 • podanie o przyjęcie do szkoły oraz kwestionariusz osobowy ( pobierz )
 • dowód osobisty lub paszport do wglądu
 • 4 zdjęcia

Nasi słuchacze nie ponoszą dodatkowych opłat m.in. za:

 • wpisowe
 • wydanie dokumentów m.in. świadectwa, zaświadczenia do ZUS, MOPS, KRUS, dyplomu ukończenia szkoły
 • egzaminy: semestralne oraz zewnętrzny egzamin zawodowy
 • kosmetyki do realizacji zajęć na kierunkach z uprawnieniami