SZKOLENIE ŻYWIENIA KONI

Szkolenie żywienia koni przeznaczone jest dla techników weterynarii, miłośników, hodowców koni i wszystkich innych osób zainteresowanych. Czas trwania kursu przewidziany jest na 12 godzin. Program realizujemy przez 2 dni.