Technik dentystyczny

Nauka trwa 2 lata. 

Zawód technika dentystycznego polega na naprawie i wytwarzaniu protez zębowych oraz aparatów ortodontycznych zakładanych na zęby w celu korekcji wad zgryzu, które powstają najczęściej w okresie dorastania. Technik pracuje w ścisłej współpracy z dentystą i swoje czynności wykonuje na jego zlecenie.

Do zadań zawodowych należą: 

 • projektowanie modeli gipsowych protez dolnych i górnych, wymiana uszkodzonych zębów w protezie;
 • wykonywanie wkładów uzupełniających tkanki twarde i miękkie jamy ustnej i twarzoczaszki, regulacji zębów i zgryzu (klamry);
 • obsługiwanie nowoczesnych urządzeń i aparatury w pracowni stomatologicznej, zgodnie z zasadami bhp (aparaty do topienia metali, wirówki, wiertarki protetyczne różnych typów, szlifierki);
 • prowadzenie dziennika pracy – zgodnie z instrukcją obowiązującą w przychodni protetycznej – i ewidencji wykonanych zabiegów;
 • kontrolowanie i ocenianie, przy udziale kierownika pracowni, wykonywanych w laboratoriach prac protetycznych pod kątem ich zgodności z zaleceniami lekarza, stosowanych materiałów, wygody i użyteczności pacjenta;
 • kontrola i pomoc przy wykonywaniu prac technicznych w pracowni, ocena wykonania technicznego pracy (jakość pracy, dokładność, wygląd estetyczny, koszty);
 • przekazywanie gotowych prac do lekarzy stomatologów i innych zleceniodawców, zgodnie z obowiązującym w zespole stomatologicznym trybem przekazywania i odbioru prac;
 • regulacja i dopasowywanie do indywidualnych właściwości poszczególnych protez i aparatów, ich naprawa i konserwacja;
 • ewidencja i kontrola czasu pracy oraz użytych do zabiegów materiałów i urządzeń (dokumentacja pracy i materiałowa);
 • przygotowywanie pacjenta, zgodnie z zasadami psychologii i pedagogiki, do stosowania protez i innych urządzeń uzupełniających i korygujących wady uzębienia oraz dbałości o ich stan;
 • prowadzenie działań o charakterze edukacyjnym, propagujących zapobieganie wadom zgryzu, próchnicy i innym chorobom.

Technik dentystyczny może pracować w pracowni protetycznej, ortodoncyjnej lub we własnym gabinecie protetycznym.

ZOBACZ TAKŻE: higienistka stomatologiczna, asystentka stomatologiczna, technik farmaceutyczny