Technik elektroniki i informatyki med.

Technik elektroniki i informatyki medycznej instaluje i obsługuje aparaturę medyczną. 

Do zadań technika elektroniki i informatyki medycznej należą m.in.:

  • instalowanie i uruchamianie elektronicznej aparatury medycznej;
  • współdziałanie w zespołach diagnostyczno-terapeutycznych w czasie badań i zabiegów;
  • nadzorowanie i kontrolowanie pracy sprzętu i elektronicznej aparatury stosowanej do badań i zabiegów;
  • wykonywanie pomiarów i testowania elektronicznej aparatury medycznej przed dopuszczeniem do użytku;
  • ocenianie stanu technicznego elektronicznej aparatury medycznej;
  • obsługiwanie urządzeń elektroniki i informatyki medycznej wykorzystywanych w sieciach komputerowych;
  • posługiwanie się typowym oprogramowaniem Systemu Informacji Medycznej.

Po uzyskaniu tytułu technika elektroniki i informatyki medycznej możesz podjąć pracę w szpitalach, państwowych i prywatnych zakładach opieki zdrowotnej, przychodniach, klinikach, zakładach naprawy sprzętu medycznego, ale także w wytwórniach i serwisach aparatury medycznej.

ZOBACZ TAKŻE: technik analityk, technik dentystyczny