Technik ortopeda

Nauka trwa 2 lata.

Do zadań technika ortopedy należy projektowanie przedmiotów ortopedycznych oraz sprzętu rehabilitacyjnego. Osoba ta nawiązuje także kontakt z pacjentem, celem dobrania odpowiedniego sprzętu.

Zadaniem technika ortopedy jest m.in.:

korzystanie z wiedzy z zakresu anatomii, fizjologii i fizjopatologii narządu ruchu w diagnostyce i projektowaniu przedmiotów ortopedycznych oraz sprzętu rehabilitacyjnego;

projektowanie przedmiotów ortopedycznych i sprzętu rehabilitacyjnego;

planowanie i realizowanie zadań związanych z zaopatrzeniem pacjenta w przedmioty ortopedyczne i sprzęt rehabilitacyjny;

nawiązywanie kontaktu z osobą niepełnosprawną, jej rodziną, środowiskiem zawodowym i społecznym;

instruowanie pacjenta o sposobach eksploatacji i konserwacji przedmiotów ortopedycznych i sprzętu rehabilitacyjnego;

ocenianie potrzeb pacjenta, ustalanie sposobów zaopatrzenia ortopedycznego i metod rehabilitacji;

współuczestniczenie we wczesnym usprawnianiu narządu ruchu pacjenta z protezą kończyny;

dobieranie metod przetwarzania i obróbki surowców oraz materiałów wykorzystywanych w technice ortopedycznej oraz stosowanie gotowych elementów i półfabrykatów przedmiotów ortopedycznych w rozwiązaniach konstrukcyjnych;

pobieranie miar, wykonywanie odlewów gipsowych, dobieranie elementów i półfabrykatów do wykonania protez tymczasowych;

wykonywanie montażu i demontażu oraz obróbki wykończeniowej przedmiotów ortopedycznych;

użytkowanie maszyn i urządzeń stosowanych w produkcji przedmiotów ortopedycznych i sprzętu rehabilitacyjnego;

dobieranie rozwiązań konstrukcyjnych przedmiotów ortopedycznych do biomechanicznych właściwości organizmu człowieka;

realizowanie procesu technologicznego;

modernizowanie standardowych konstrukcji przedmiotów ortopedycznych i sprzętu rehabilitacyjnego;

Technik ortopeda może podjąć pracę w warsztatach ortopedycznych, także na terenie szpitali, w przychodniach rehabilitacyjnych, zakładach prywatnych i wielu innych.

ZOBACZ TAKŻE: technik dentystyczny, asystentka stomatologiczna, technik sterylizacji medycznej.