Technik sterylizacji medycznej

Nauka trwa 1 rok.

Technik sterylizacji medycznej zajmuje się myciem, dezynfekcją i sterylizacją materiałów i narzędzi niezbędnych do wykonywania zabiegu. Jest on odpowiedzialny za przygotowanie sprzętu w sposób, który umożliwi jego bezpieczne użycie.

Zadania technika sterylizacji medycznej to:

 • rozróżnianie sprzętu i wyrobów medycznych pod kątem zastosowania, metod mycia, dezynfekcji i sterylizacji medycznej,
 • przeprowadzanie demontażu i montażu sprzętu oraz wyrobów medycznych o zróżnicowanej budowie geometrycznej w celu zapewnienia mycia, dezynfekcji i sterylizacji medycznej,
 • kompletowanie instrumentarium chirurgicznego do zestawów zabiegowych,
 • kwalifikowanie sprzętu i wyrobów medycznych do procesów mycia, dezynfekcji i sterylizacji,
 • dobieranie metody dezynfekcji lub sterylizacji w zależności od rodzaju sprzętu i wyrobu medycznego,
 • przygotowywanie roztworów użytkowych środków dezynfekcyjnych o wskazanym stężeniu,
 • znajomość i stosowanie środków chemicznych używanych w technologiach dekontaminacji,
 • przeprowadzanie mycia, dezynfekcji i sterylizacji przy użyciu odpowiednich metod i urządzeń,
 • stosowanie odpowiednich testów kontroli procesów dezynfekcji,
 • prowadzenie dokumentacji mycia, dezynfekcji i sterylizacji,
 • kalkulowanie kosztów dekontaminacji,
 • prowadzenie szkoleń z zakresu dekontaminacji.

Technik sterylizacji znajdzie zatrudnienie m.in. w gabinetach stomatologicznych, centralnych sterylizatorniach, lokalnych sterylizatorniach, gabinetach kosmetycznych.

ZOBACZ TAKŻE: technik dentystyczny, higienistka stomatologiczna, asystentka stomatologiczna