KKZ Technik weterynarii

Technik weterynarii (KWALIFIKACYJNY KURS ZAWODOWY) to osoba, której zadaniem jest opieka i pomoc zwierzętom. Współpracuje z lekarzem weterynarii i asystuje mu w m.in. przy wykonywaniu zabiegów chirurgicznych. Ponadto może także wykonywać szereg czynności samodzielnie.

Czynności, jakie może podejmować technik weterynarii to m.in.:

 • pobieranie prób do badań laboratoryjnych;
 • czynności pomocnicze przy wykonywaniu sekcji zwłok zwierzęcych ;
 • wykonywanie badań klinicznych w zakresie niezbędnym do udzielenia pierwszej pomocy;
 • podawanie leków przepisanych przez lekarza weterynarii lub dostępnych bez recepty;
 • asystowanie przy zabiegach chirurgicznych;
 • opieka nad zwierzętami leczonymi w warunkach ambulatoryjnych i stacjonarnych;
 • wykonywanie zabiegów sanitarnohigienicznych i fizykoterapeutycznych;
 • określanie prawidłowej i nieprawidłowej budowy oraz czynności organizmów zwierzęcych;
 • zapobieganie chorobom zwierząt oraz ocenianie stanu higienicznego i zagrożenia zdrowia zwierząt;
 • wykonywanie zabiegów sanitarno-weterynaryjnych oraz zabiegów unasieniania zwierząt;
 • pełnienie nadzoru sanitarno-weterynaryjnego nad produkcją, składowaniem, transportem i obrotem artykułami żywnościowymi pochodzenia zwierzęcego;
 • badanie zwierząt rzeźnych i mięsa;
 • poskramianie, unieruchamianie i kładzenie zwierząt oraz przygotowywanie pola operacyjnego;
 • asystowanie przy zabiegach weterynaryjnych i chirurgicznych oraz przy sekcji;
 • pielęgnowanie zwierząt przed i po zabiegach chirurgicznych;
 • zakładanie opatrunków, wykonywanie zleconych wstrzykiwań podskórnych i domięśniowych oraz udzielanie zwierzętom pierwszej pomocy w nagłych wypadkach;
 • przeprowadzanie szczepień, odrobaczania i oprysków zwierząt.

 

Zawód technik weterynarii przygotowuje do pracy w lecznicach weterynaryjnych, zakładach przetwórstwa spożywczego, fermach przemysłowych, zakładach hodowli zwierząt, w weterynaryjnej inspekcji sanitarnej, w nadzorze sanitarno-weterynaryjnym, stacjach hodowli i unasieniania zwierząt oraz umożliwia samodzielnie prowadzić gospodarstwo rolnicze. Technik weterynarii pomaga lekarzowi weterynarii w zapobieganiu i zwalczaniu chorób zwierząt, kontroluje stan zdrowotny i higieniczny zwierząt, wykonuje zabiegi sanitarno-weterynaryjne oraz zabiegi unasieniania zwierząt.

ZOBACZ TAKŻE: technik dentystyczny, technik sterylizacji medycznej, technik farmaceutyczny