Protetyk słuchu

Nauka trwa 2 lata.

Protetyk słuchu zajmuje się badaniem słuchu pacjenta oraz dobieraniem odpowiedniej aparatury słuchowej. Ponadto zajmuje się także naprawą aparatów słuchowych.

Do zadań protetyka słuchu należy m.in.:

 • korzystanie z wiedzy z zakresu anatomii, fizjologii i patologii narządu słuchu w dobieraniu sprzętu do rehabilitacji oraz ochrony słuchu;
 • posługiwanie się specjalistyczną aparaturą do badań słuchu i wybranych pomiarów akustycznych;
 • charakteryzowanie metod badania słuchu;
 • określanie specyfiki badania słuchu u dzieci;
 • przeprowadzanie badania słuchu w różnych okresach życia człowieka;
 • interpretowanie wyników badania słuchu;
 • komunikowanie się z pacjentem i jego rodziną;
 • współpraca z zespołem terapeutycznym;
 • gromadzenie, analizowanie i interpretowanie danych dotyczących pacjenta i jego potrzeb w zakresie zaopatrzenia w środki techniczne wspomagające słuch;
 • dobieranie do potrzeb pacjenta i regulowanie aparatów słuchowych;
 • wykonywanie wycisków i wkładek usznych;
 • naprawa aparatów słuchowych;
 • realizacja zadań związanych z zaopatrzeniem w środki techniczne wspomagające słuch;
 • dobieranie i wykonywanie indywidualnych środków ochrony przeciwhałasowej.

Jako protetyk słuchu znajdziesz zatrudnienie w specjalistycznych placówkach leczenia niedosłuchu, gabinetach, pracowniach otoplastycznych, poradniach, serwisach naprawy aparatów słuchowych, sklepach medycznych.

ZOBACZ TAKŻE: technik dentystyczny, technik ortopeda, technik sterylizacji medycznej